E-commerce, jak wiadomo, to przyszłościowy i coraz prężniej rozwijający się kierunek sprzedaży, stwarzający możliwości dystrybucji lokalnej i globalnej. Aby odnosić sukcesy w sprzedaży online należy pamiętać o:

  1. strategicznym podejściu do biznesu- strategii marketingowej i planie marketingowym- uniemożliwiającym działanie na oślep, czy posiadanie poczucia i wrażenia, że stoimy w miejscu (należy znać i rozumieć własny produkt, specyfikę branży i konkurencję)
  2. przewidywaniu i obsłudze ruchu-pamiętać o planowaniu procesów, sezonowości czy obsłudze zwiększonej liczby zamówień-kontroli całego procesu sprzedaży
  3. budowaniu kompetencji wewnątrz firmy- w miarę rozwoju działalności rozbudowywać zespół i podnosić jego kompetencje- pamiętać o ciągłym dokształcaniu się i własnych zasobów
  4. dbaniu o obsługę klienta- wysokim jej poziomie-to podstawa działania e-sklepu
  5. właściwym wyborze silnika-platformy sklepowej, a nie ograniczonych rozwiązaniach “pudełkowych”, utrudniających rozwój sklepu
  6. analizie wskaźników, interpretacji, modyfikacjach i uzasadnionych zmianach po zmonitorowaniu efektów
  7. analizie procesu dostawy
  8. treściach unikatowych e-sklepu, starać się nie duplikować gotowych materiałów z innych stron
  9. dobrze skonstruowanym koszyku-bez rozpraszaczy, np. zbędnych elementów nagłówka- dającym dobrą konwersję i prowadzącym do finalizacji sprzedaży
  10. inwestowaniu w technologie ułatwiające proces zakupowy i realizację zamówień, a także budowaniu rozpoznawalności marki sklepu

Opracowanie:Anna Pruszkowska